ISTANBUL 6 DANA/3 NOCI SA DORUCKOM POLASCI 06.03 I 16.04.

  • Destinacija: ,
  • Trajanje: 6 days
  • Polazak: 06/03/2020
  • Cena: €99

Istanbul – nekada: Konstantinopolj ili Carigrad se nalazi na ulazu u Bosforski moreuz, a njegovo istorijsko srce smešteno je oko prirodne luke poznate i kao Zlatni rog. Najveći je grad Turske i jedan od najvećih evropskih gradova. Sedište istoimene oblasti. Istanbul je grad u kome se susreću mnoge civilizacije i čiji su tragovi vidljivi širom […]

Istanbul 6 dana/3noći sa doručkom

POLASCI

06.03.-11.03.

16.04.-21.04.

CENA:99eur

MESTO:

Istanbul – nekada: Konstantinopolj ili Carigrad se nalazi na ulazu u Bosforski moreuz, a njegovo istorijsko srce smešteno je oko prirodne luke poznate i kao Zlatni rog. Najveći je grad Turske i jedan od najvećih evropskih gradova. Sedište istoimene oblasti. Istanbul je grad u kome se susreću mnoge civilizacije i čiji su tragovi vidljivi širom grada. Godine 1923.Turska je proglašena Republikom, a Ankara za glavni grad. Medjutim, Istanbul je mnogo značajnija metropola, vazan poslovni, trgovački i kulturni centar. Predstavlja središte Islamske kulture, pravi je raj za kupovinu, a posebna zanimljivost za turiste su Turska kupatila.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.DANLESKOVAC-NIŠISTANBUL

Polazak iz Leskovca sa glavne autobuske stanice, iz Niša sa TempaNoćna vožnja kroz Bugarsku, sa usputnim zadrzavanjima po potrebi radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti na graničnim prelazima.

2.DAN-ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel.Slobodno vreme za individualni obilazak grada. Noćenje.

3.DAN-ISTANBUL

Doručak. Fakultativni obilazak,voznja brodom po Bosforu, mostovi koji spajaju Evropu i Aziju, oblizak Vaseljanske patrijarhije voznja zicarom(vidikovac) Miniaturk.Slobodno vreme mogućnost fakultativnog odlaska na tursko veče, nezaboravan šou sa trbušnim plesačicama, folklornim ansamblima, bacačima noževa i večerom.Noćenje

4.DAN-ISTANBUL

Doručak. Fakultativni obilazak Aja Sofije (nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, a sada muzeja starog skoro 1500 god, Plave Džamije (jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu), Topkapi Palate (velelepne sultanske palate gde je živela većina Turskih Sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje je Sultan dobijao od svojih vazala i podanika). Slobodno vreme za razgledanje grada. Noćenje.

5.DAN-ISTANBUL-NIŠ-LESKOVAC

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za razgledanje grada. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Bugarsku, sa usputnim zadržavanjima po potrebi radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti na graničnim prelazima.

6.DAN-NIŠ-LESKOVAC

Dolazak u Niš i Leskovac u jutarnjim časovima.

ARANŽMAN OBUHVATA:

* prevoz viskopodnim turističkim autobusom(A/C, audio, video..)

*smeštaj u Istanbulu u starom delu grada u 1/ 2 i 1/3 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom(švedski sto) 

* usluge lokalnog vodiča u Istanbulu prema programu

* troškovi organizacije i usluge pratioca puta

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

* Polisa međunarodnog putnog i zdravstvenog osiguranja

* individualne posete, ulaznice za individualna razgledanja , karte za gradski prevoz

FAKULTATIVNI IZLETI:

* Paket 1: Vožnja brodom po Bosforu i obilazak Vaseljenske patrijaršije voznja zicarom(vidikovac)miniaturk(karte za zicaru i miniaturk se dodatno placaju). -30 eura

*Paket 2: Poseta Aja Sofiji, Plava džamija, Topkapi palati – 45 eura u pratnji lokalnog vodiča

*Večera u nacionalnom restoranu sa trbušnim plesom-30 eura

* Poseta Taksimu Metroom(ne racuna se u fakultativne izlete i nije obavezan) – 5 eura

* Za izvođenje fakultativnih izleta, potrebno je minimum 30 osoba.

* Agencija zadržava pravo da promeni raspored izvođenja fakultativnih izleta.

*Obavezni deo ovog programa je jedan paket fakultativnih izleta(Paket 1 ili Paket 2 ).

NAPOMENE:

Ovo putovanje nije zamišljeno kao šoping tura, kupovina nije prioritet, tako da je dozvoljena količina prtljaga JEDAN kofer po putniku, dodatni prtljag se naplaćuje 25€ po koferu.

Za putovanje u Tursku putna isprava/pasoš mora važiti najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja!!!

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Hotel  3*(smestaj u nekim od hotelima Marchelo, The Center, Nido,Buyuk Keban,Lyon) koji se nalaze u starom delu grada Laleli,  Sobe sa TWC, 1/2 i 1/2 + 1 . Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom na bazi švedskog stola.

NAČIN PLAĆANJA:

Euro se obračunava po srednjem kursu Nbs, na dan uplate.

1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 20 dana pre putovanja.

2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak cekovima gradjana na rate.

POSEBNE NAPOMENE:

•U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
•Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli ili doplati za zeljeno sediste.
•Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.
•Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
•Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
•Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
•Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
•Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
•Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
•Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
•Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
•Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
•U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00h. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 3 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
•Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…). Savetujemo da se i sami više informišete o istima putem interneta, na društvenim mrežama i specijalizovanim portalima koji pružaju tu vrstu pomoći putnicima poput www.tripadvisor.com, www.booking.com …
•Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
•Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i slIčno uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
•Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
•Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
•Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
•Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
•Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
•Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
•Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

MOLIMO SVE PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLASKA 2 DANA PRE POČETKA ARANŽMANA.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA.

ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NA SPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA VUČIĆ TRAVEL

Organizator putovanja VUČIĆ TRAVEL-OTP 330/2020

VUČIĆ TRAVEL,TC MOST-BULEVAR OSLOBODJENJA BB,16000 LESKOVAC

BOOKING:016/601-761;016/601-762;

E-MAIL:vucictravelleskovac@gmail.com