. ISTANBUL DOČEK NOVE GODINE 6 DANA/3 NOĆENJA SA DORUČKOM PO CENI OD 108 EURA; OHRID DOČEK NOVE GODINE 5 DANA/3 NOĆENJA VEĆ OD 49 EURA;
EnglishGermanMacedonianRussianSerbian
 

OHRID DOČEK NOVE GODINE 5 DANA/3 NOĆENJA VEĆ OD 49 EURA

  • Destinacija: Makedonija, NOVA GODINA 2019, Skoplje, Sve destinacije, Transport

POLAZAK: 29.12.2018 VEĆ OD 49eur OHRID     Ohrid– „makedonski Sveti Stefan“, biser Makedonije i celog Balkana, grad istorije i brojnih manastira – jedna od kolevki pravoslavne duhovnosti. Za naše turiste popularna destinacija .Ohrid krase veliki broj manastira i crkava,Ohridsko jezero, centralni gradski trg na kome se nalaze penušavi vodoskoci ovalne fontane čiji reflektori osvetljavaju […]

Rezerviši Postavi pitanje

POLAZAK:

29.12.2018

VEĆ OD 49eur

OHRID

 

 

Ohrid„makedonski Sveti Stefan“, biser Makedonije i celog Balkana, grad istorije i brojnih manastira – jedna od kolevki pravoslavne duhovnosti. Za naše turiste popularna destinacija .Ohrid krase veliki broj manastira i crkava,Ohridsko jezero, centralni gradski trg na kome se nalaze penušavi vodoskoci ovalne fontane čiji reflektori osvetljavaju razgranato stablo javora-Cinar koje raste tu već oko devet vekova, zatim ostaci koloseuma koji su izgradili Rimljani tokom svoje vladavine… i mnogo drugih znamenitosti koje morate sami da otkrijete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV.NAUM-Svi oni koji su bili na Ohridu ili pak planiraju da ga posete, ne mogu zaobići krstarenje Ohridskim jezerom i posetu manastiru Svetog Nauma. U neprosrednoj blizini makedonsko-albanske granice, na 29 kilometara od grada Ohrida, na stenovitom području, već dvanaest vekova ovaj manastir dočekuje hodočasnike i turiste sa svih strana sveta. 

Ostrvce na kome je ušuškan ovaj manastir, okružen izvorima Crnog Drima,  manjim jezerom i peščanom plažom, predstavlja pravu oazu za odmor, meditaciju i šetnju.  Poznati misionar i učenik Kirila I Metodija i savremenik Klimenta Ohridskog, Sveti Naum je širio pravoslavnu veru i Hristova učenja te je došao i u red najrevnosnijih učenika.Vreme kada Ohrid dobija prvi Slovenski universitet, zaslugama Klimenta, ovaj kraj je izškolovao 3500 misionara slovenske pismenosti i kulture. Među njima je bio i Sveti Naum, koji je boravio u Beogradu i Rimu, a po povratku u rodni kraj Ohrid, nastanio se na južnu obalu jezera, gde je osnovao i manastir. Skupivši oko sebe veliki broj monaha i postrižnika, u ovom manastiru su prevodili svete knjige, izučavali pravoslavlje i odlazili na misionarski put, najpre duž južnog Balkana.

 

 

    

 

 

Struga je simpatičan grad na jugozapadu Makedonije, čiji prvi i najjači utisak kod svih koji ga posete ostavlja njegova arhitektura XVIII i XIX veka. Na samoj obali Ohrida, Strugu preseca Crni Drim na svom isteku iz jezera. Blagoslovena obalama večnog Ohrida, kristalnog crnog drima, ali i blizinom Jadrana, Struga je zaista jedinstven grad na Balkanskom poluostrvu. To je grad poezije, kulture, istorije, i duge tradicije koja retko koga ostavlja ravnodušnim. Mnogi pisci i stari putopisi opisiju Strugu kao izuzetno upečaljiv grad, sa razvijenom trgovinom, lepim trgovima, kao i raskošno ukrašenim fasadama kuća lokalnih bogatih gradjana. „ Ne postoji mesto kao što je Struga, uči nas stara poslovica..

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan putovanja:

1.Dan-29.12. NIš-Leskovac- Ohrid

Polazak iz Niša(TEMPO), Leskovca(Zeleznička stanica), Vranja(Naplatna rampa). Noćna vožnja preko Srbije i Makedonije do Ohrida uz kraće pauze radi odmora i osveženja.

2.Dan– 30.12.Ohrid

Dolazak na Ohrid u jutarnjima časovima. Smeštaj u izabran smeštaj. Fakultativni odlazak u obilazak Sv.Nauma, zatim povratak u Ohrid. Slobodno vreme.Noćenje.

3.Dan-31.12. Ohrid

Fakultativno krstarenje brodićem sa koga se pruza jedinstveni pogled na stari grad. Slobodno vreme. Individualni odlazak na dnevnu zurku u klubu. Uveče fakultativni doček nove godine u restoranu uz večeru, piće i muziku. Noćenje.

4.DAN -01.01. Ohrid

Slobodno prepodne za individualni obilazak grada i šoping. Fakultativni izlet do Struge, povratak u Ohrid, slobodno vreme. Individualni odlazak do kluba ili repriza dočeka na trgu. Noćenje.

5.DAN-02.01. Ohrid-Leskovac-Niš

Slobodno vreme . Predvidjen povratak za Srbiju u popodnevnim časovima. Dolazak u Srbiju u jutarnjim časovima, zavisno od granica( na šta organizator ne moze da utiče).

SMEŠTAJ+PREVOZ 5 dana/3 noći (po osobi)

DOPLATA ZA BUS PREVOZ IZ NIŠA -5 EURA

IME VILE

1/2

1/3

1/4 DPLX

1/4           1/5

VILA SPARADISE

59 EUR

55 EUR

         

        55 EUR

49             35

EUR          EUR

RASPRODATO

NAPOMENA: Usled nedovoljnog broja putnika za bus organizuje se kombi prevoz putnika.

 

Aranžman obuhvata:

prevoz turističkim autobusom visoke klase (dvd, AC)
•smeštaj u vili bez kuhinje u 1/2 , 1/3, 1/4 sobama (TWC, TV)
•usluge
turističkog pratioca grupe
•agencijske usluge

Aražman ne obuhvata:

krstarenje- 5 eura
•Izlet do Svetog Nauma-
7 eura

Fakultativni izlet do Struge-5 eura

Doručak- 3 eura

-Doček nove godine uz večeru,neograničeno piće i muziku-35 eura
individualne troškove
•obavezno putno i zdravstveno osiguranje –

Boravišna taksa( koja se plaća na licu mesta u vili)- 1 eur(po danu)

 

NAPOMENA: PLAĆANJE 30% PRILIKOM REZERVACIJE, OSTATAK MOZE U RATAMA.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 40 putnika).

POSEBNE NAPOMENE:

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.

Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00h. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 3 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.

Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…). Savetujemo da se i sami više informišete o istima putem interneta, na društvenim mrežama i specijalizovanim portalima koji pružaju tu vrstu pomoći putnicima poput www.tripadvisor.com, www.booking.com …

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i slIčno uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.

Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

MOLIMO SVE PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLASKA 2 DANA PRE POČETKA ARANŽMANA

                                         PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA VUČIĆ TRAVEL

Organizator putovanja VUČIĆ TRAVEL-OTP 26/2017

VUČIĆ TRAVEL,TC MOST-BULEVAR OSLOBODJENJA BB,16000 LESKOVAC

BOOKING:016/601-761;016/601-762;

E-MAIL:vucictravelleskovac@gmail.com